27. Januar 2018: Hexenball Talbachhexen
28. Januar 2018: Umzug Talbachhexen
03. Februar 2018: Umzug in Weigheim
04. Februar 2018: Umzug in Schwerzen
08. Februar 2018: schmotzige Dunschtig
08. Februar 2018: Kinderumzug Villingen
17. Februar 2018: Fähnle abhängen